Trang chủ » 3 phút DOCAT » Đình công

Đình công

by admin_docat
231 lượt xem

Đình công là hợp pháp hay bất hợp pháp? Hãy xem Giáo huấn của Giáo Hội trả lời như thế nào cho vấn đề này.

ĐÌNH CÔNG!

ĐÌNH CÔNG!Đình công là hợp pháp hay bất hợp pháp? Hãy xem Giáo huấn của Giáo Hội trả lời như thế nào cho vấn đề này.#DOCAT #DOCAT157 #Chương6 #Đìnhcông #Côngđoàn

Posted by 3 phút DOCAT on Sunday, February 16, 2020

DOCAT số 157

Trong một chừng mực nào đó, chủ và thợ theo đuổi những lợi ích trái ngược nhau, ví dụ, khi thảo luận về mức lương và thời gian làm việc trong tuần. Để giải quyết những vấn đề này một cách thoả đáng cho cả hai phía, cần phải có những cuộc đàm phán giữa hai bên. Vì thế, để đạt được mục đích, người lao động đưa công đoàn làm đại diện cho họ. Đình công là phương thức quan trọng trong đó công đoàn có thể gây áp lực cho chủ doanh nghiệp trong những cuộc đàm phán này. Phương thức này là hợp pháp, nếu được áp dụng cách ôn hoà và chỉ để cải thiện mức lương và điều kiện làm việc. Cuộc đình công không được đi ngược lại công ích. Các cuộc đình công không được gây tổn hại cho các dịch vụ thiết yếu của cộng đồng (ví dụ, cảnh sát, cứu hoả, chăm sóc bệnh nhân).

Tuy nhiên, một cuộc đình công, ngay trong những hoàn cảnh hiện nay, có thể vẫn là một phương tiện hỗ trợ cần thiết, mặc dù chỉ dùng đến như phương thế cuối cùng, để bảo vệ những quyền lợi của chính người công nhân và đáp ứng những khát vọng chính đáng của họ.

Công đồng Vaticanô II, GS 68

Nguồn video: 3 phút DOCAT

0 Bình luận

Các bài viết cùng chuyên mục