Kinh khẩn cầu thánh Giuse trong cơn đại dịch Covid-19 (bởi ĐTC Phanxicô)

ShareTweetPin Lạy thánh Giuse, đấng bảo vệ gìn giữ, xin bảo vệ đất nước của chúng con. Xin soi sáng cho những người chịu trách nhiệm về công ích để họ biết, như ngài, chăm sóc cho những người được ủy thác cho trách nhiệm … Đọc tiếp Kinh khẩn cầu thánh Giuse trong cơn đại dịch Covid-19 (bởi ĐTC Phanxicô)