Trang chủ » Chưa được phân loại » Nhân vị

Nhân vị

by admin_docat
965 lượt xem
nguyên tắc nhân vị

Trái đất hơn 7 tỷ người thì hơn 7 tỷ dấu vân tay khác nhau. “Chúng ta không phải là một sản phẩm ngẫu nhiên và vô nghĩa của quá trình tiến hoá. Mỗi người chúng ta hiện hữu vì Thiên Chúa nghĩ đến ta. Mỗi người được Ngài mong muốn, mỗi người đều được Ngài yêu thương, và mỗi người đều cần thiết.” – ĐGH Bênêđictô XVI.

Cùng tìm hiểu về tính độc nhất, độc đáo không thể thay thế của con người, qua đó chúng ta biết nhìn nhận bản thân mình hay tha nhân trong cái nhìn tôn trọng, yêu thương. Mặt khác tránh sự loại trừ con người ra khỏi môi trường xã hội của họ, và cần góp phần cho mỗi cá nhân trong xã hội được phát triển toàn diện theo tính độc đáo duy nhất của mỗi người.

DOCAT số 54: Điều gì khiến con người là độc nhất?

Mỗi con người là độc nhất, vì được Thiên Chúa muốn họ hiện hữu như một cá thể không thể lặp lại, được hình thành nhờ tình yêu và được cứu chuộc nhờ tình yêu còn lớn lao hơn. Điều này cho chúng ta thấy phẩm giá của con người cao quý biết bao nhiêu, và việc giữ thái độ nghiêm túc và lòng tôn trọng đối với tất cả mọi người quan trọng nhường nào. Đòi hỏi trên cũng áp dụng cho hệ thống chính trị và thể chế. Các hệ thống qua thể chế này không những phải tôn trọng tự do và phẩm giá của con người, mà còn phải góp phần vào sự phát triển toàn diện của mỗi người. Một cộng đồng không được phép loại trừ các cá nhân hay cả nhóm khỏi lộ trình của sự phát triển.

0 Bình luận

Các bài viết cùng chuyên mục